• Helikopter offshore og innlands

Helikopternæringen sikrer infrastrukturen vår, og bidrar til at strømnettet fungerer og at oljebransjen er operativ. Gjennnom tett samarbeid jobber vi for økt sikkerhet innenfor helikopterbransjen. 

Vi bor i et land hvor oljeplattformene til sjøs er en viktig næring, og hvor viktig infrastruktur på land gjerne er utilgjengelig med bil. Derfor er helikopternæringen en viktig del av den norske luftfarten. De siste årene har vi blant annet hatt et stort fokus på å få ned antallet ulykker innenfor innenlands helikopter, helikopternæringen som jobber med strømnettet, støpejobber i marka og til fjells, med mer. 

Utfordringer vi står ovenfor er blant annet jamming av GPS. Dette er et spesielt stort problem for fly og helikoptre som er avhengig av GPS-innflyginger, og ikke minst for luftambulansetjenesten som er avhengig av GPS for mange oppdrag.

Vi jobber med alle helikopteroperasjoner i forbindelse med petroleumsvirksomhet, både landingsinstallasjoner, personelltransport og redningstjeneste (SAR).

Hvordan er NF involvert?

Vi er en aktiv samarbeidspartner for myndighetene, politikerne og operatørene. Vårt mål er alltid å øke flysikkerheten, og sikre trygge, anstendige og rettferdige vilkår og arbeidsforhold i helikopternæringen.

Vi jobber på mange arenaer med sikkerhetsarbeidet, blant annet har vi tett kontakt gjennom samarbeidsforum for innlandshelikopter og offshorehelikopter. 

Vi deltar dessuten i partssamarbeidet med Luftfartstilsynet, og vi jobber med operatører, kunder og innkjøpere.

Kontaktperson

Frode Moi

seksjonsleder, HEL-seksjonen