• Seleksjon og utdanning

En viktig jobb for NF er å samarbeide med flyskolene og studentene for å gi gode forutsetninger for morgendagens flygere.

Mer automatisering og ny teknologi gjør luftfart tryggere og mer effektiv - men det medfører også nye krav til trening og forståelse. Derfor er seleksjon og utdanning et viktig ekspertisefelt i Norsk Flygerforbund.

Vi legger blant annet til rette for at studentene skal kunne starte studentforeninger, og vi jobber med flere saker som direkte angår flyskoler. Vi organiserer også flyinstruktører ved både Universitetet i Tromsø, Pilot Flight Academy og OSM Aviation Academy.

Hvordan er NF involvert?

Vi jobber politisk med å løfte sakene opp til beslutningstakerne for å få gjennomslag.

Vi har jevnlig kontakt med myndighetene for å løfte studentsaker. Vi har også innledet tett dialog med flygesjefene i flyselskapene for å tilrettelegge for at utdanning og seleksjon i størst mulig grad skal gjenspeile flyselskapenes behov. Ved å være et bindeledd mellom selskapene, myndighetene og skolene ønsker vi at de som utdannes i størst mulig grad skal ha forutsetningene for å komme i arbeid. Vi jobber med kvalitetssikring av utdanningen og har dialog med NOKUT og Lånekassen. Vi jobber opp mot stat og myndighet for å få en standard på seleksjonsprosess inn til flyskolene i Norge som får støtte fra staten. 

I Norsk Flygerforbunds industrielle komité har vi en egen Utdanningsseksjon som jobber utelukkende med saker tilknyttet dette området.

Vi har også en gruppe som jobber med «pilot soft skills» som har som mål å øke oppmerksomheten og kunnskapen om ikke-tekniske ferdigheter hos fremtidens piloter. Et annet viktig tema innenfor kompetanseutvikling er at vi jobber for at en flygerutdanning skal gi studiepoeng slik at man senere kan bygge på med en bachelor- eller mastergrad.

Kontaktperson

Gustav Bøe

fagekspert,seleksjon og utdanning