• Sosial ansvarlighet

Rettferdig konkurranse på like vilkår er en forutsetning for en sunn og bærekraftog luftfart.

Ansatte skal ha fokus på flysikkerhet, ikke hva som skjer om man melder seg syk. Spesielt lavprisselskaper har i flere år utfordret den nordiske modellen. Piloter har hatt kontrakter uten relle rettigheter, og i enkelte flyselskaper har piloter selv måttet betale for å gå på jobb. Om dette får utvikle seg, vil det kunne utfordre den langsiktige flysikkerheten.

Derfor jobber Norsk Flygerforbund for å bevisstgjøre politikere og bidra til å styre luftfartspolitikken i en retning som sørger for like konkurransevilkår internasjonalt, som ikke baserer seg på å konkurrere med utgangspunkt i de ansattes rettigheter. Norsk luftfart er bundet av internasjonale regler, men vi har også nasjonale verktøy og et felles ansvar for å sikre anstendige arbeidsvilkår i en luftfart som stadig er under press.

Hvordan er NF involvert?

Vi jobber med sosial ansvarlighet gjennom flere innfallsvinkler. Gjennom et stort nasjonalt og internasjonalt kontaktnett, blant annet gjennom ECA og IFALPA, får vi tilgang til mye informasjon. Derfor er en viktig oppgave er å bevisstgjøre og opplyse politikere og myndigheter om trender og hendelser, i den hensikt å spille våre beslutningstakere gode. Sammen skal vi skape en bærekraftig luftfart.

Vi representerer et stort pilotfellesskap, og vi blir lyttet til både nasjonalt og internasjonalt. Rettferdig konkurranse er en forutsetning for at fremtidens luftfart skal lykkes, derfor har arbeidet med sosial ansvarlighet et stort fokus. Vi ønsker ordnede forhold, og derfor deltar vi også i den felleseuropeiske koalisjonen Europeans For Fair Competition (E4FC). Her samarbeider vi med europeiske flyselskaper og fagforeninger.

Vi står skulder til skulder i kampen for rettferdig konkurranse og sosial status, og for å sikre europeisk luftfart og europeiske arbeidsplasser.

Kontaktperson