• UAS/Dronevirksomhet

Droneteknologien utvikler seg raskt, og vil bli en viktig del av fremtidens luftfart. Vi jobber for en sikker integrering av ubemannet luftfart inn i eksisterende struktur.

Dronevirksomhet er et fagområde som er i rivende utvikling og som krever klare retningslinjer og innspill, både nasjonalt og internasjonalt. Fagmiljø og myndigheter har stort behov for operativ innsikt – både fra ubemannet og bemannet pilotekspertise.

Derfor jobber Norsk Flygerforbund for at det skal bygges opp en god droneindustri med en god sikkerhetskultur. Bransjen er ny og raskt ekspanderende, og det er viktig å sikre høy sikkerhet både for ubemannede fartøy, og helikoptre, fly og andre bemannede fartøy som potensielt opererer i det samme luftrommet.

Hvordan er NF involvert?

Norsk Flygerforbund har stor kompetanse på den operative delen av luftfart. Vi ønsker denne nye gruppen aktører velkommen, og ønsker å bidra med vår kompetanse, for en sikker integrering av droner.

Vi organiserer dessuten kommersielle dronepiloter med en visjon om at dronebransjen skal bli en naturlig, ekspansiv del av hele luftfartsfamilien. Slik vil vi ivareta prinsippene om at sikkerhet og trygghet gjelder like mye for en pilot som sitter på bakken, som en som sitter i cockpit.

Vi jobber spesielt mot Luftfartstilsynet, og følger tett med på utviklingen i regelverk som påvirker droner og samspillet mellom bemannet og ikke-bemannet luftfart. NF har dessuten tatt initiativ til opprettelsen av at samarbeidsforum, bestående av alle brukerne og aktørene i luftrommet for å sikre best mulig samspill.

Kontaktperson

Jan Ola Kielland

seksjonsleder, UAS-seksjonen