Loss of licence

Norsk Flygerforbund er det eneste norske flygerforbundet som tilbyr Loss of License-forsikring (tap av flymedisinsk sertifikat klasse 1) til sine medlemmer. Forsikringen gir erstatning ved varig tap av legeattesten din grunnet ulykke eller sykdom. Forsikringen er en skattefri engangsutbetaling og du kan velge mellom flere alternative forsikringssummer.

Vi gjør oppmerksom på at vedlagte forsikringsvilkår er generelle vilkår fra forsikringsselskapet. Ved bestilling av forsikringen vil du motta et eget ferdigutfylt forsikringsbevis i posten med alle forsikringsvilkår gjeldende for forsikringen du tegner som medlem i Norsk Flygerforbund. Du finner lenke til malen for dette forsikringsbeviset nederst på siden.

Obs: Det er kun adgang til å kjøpe forsikringen de første 30 dagene etter at du har meldt deg inn i Norsk Flygerforbund. Studenter vil ha adgang til å øke forsikringssummen etter fullførte studier og overføring av sitt studentmedlemskap til ordinært medlemskap.

Merk at du må til enhver tid ha gyldig medical for å stå i forsikringen.

For å kunne kjøpe forsikringen må du:

 • inneha gyldig legeattest Medical Cl 1 ved inntreden i forsikringen eller senere utvidelse jfr. vilkår FPE-570.009-001 punkt 1.
 • være 100 % arbeidsdyktig.
 • være utdannet pilot eller ha påbegynt godkjent trafikkflygerutdannelse.
 • ha meldt deg inn i Norsk Flygerforbund i løpet av de siste 30 dagene.
 • ikke ha fylt 50 år.
 • ikke ha nådd gjeldende pensjonsalder for yrket lisensen gjelder for

Forsikringssummer og pris 2022

2022 Studenter 6 G 12 G 18 G
Forsikringssum 638.394 kroner 638.394 kroner 1.276.788 kroner 1.915.182 kroner

Årspris

2.446 kroner 4.129 kroner 8.064 kroner 11.968 kroner

Oppjustering av forsikringssum

Forsikringssum oppjusteres etter hvor mange år den forsikrede har vært medlem i forbundet som følger:

 • Under 6 måneder – ingen utbetaling (karenstid)
 • 1 år – 20 % av forsikringssum (utbetales f.o.m. 7. måned)
 • 2 år – 40 % av forsikringssum
 • 3 år – 60 % av forsikringssum
 • 4 år – 80 % av forsikringssum
 • F.o.m. 5 år – 100 % av forsikringssum

For medlemmer som har vært omfattet av forsikringen fra før 1.2.2021 gjelder ikke ovennevnt oppjustering av forsikringssum.

Forsikringstilfeller som inntreffer i løpet av de første 6 månedene etter at selskapets ansvar begynte å løpe for det enkelte medlem gir ikke rett til erstatning.

Forsikringssummen trappes ned med 10 % per år fra og med det året medlemmet fyller 56 år. Første reduksjon skjer dagen man fyller 56 år. Du kan laste ned fullstendige nedtrappingstabeller for de ulike forsikringssummene, nederst på siden.

Det faktureres kvartalsvis.

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. Vi minner til slutt nok en gang om viktigheten av å sette seg inn i de forsikringsvilkår/bevis som blir tilsendt i posten ved tegning av forsikringen.

Trykk her for å kjøpe forsikringen.

Vedlegg