Loss of licence

Norsk Flygerforbund er det eneste norske flygerforbundet som tilbyr Loss of License-forsikring (tap av flymedisinsk sertifikat klasse 1) til sine medlemmer. Forsikringen gir erstatning hvis du ikke får fornyet legeattesten din grunnet ulykke eller sykdom. Forsikringen er en skattefri engangsutbetaling og du kan velge mellom flere alternative forsikringssummer.

Vi gjør oppmerksom på at vedlagte forsikringsvilkår er generelle vilkår fra forsikringsselskapet. Der det er avvik mellom disse og informasjonen som står skrevet på våre hjemmesider, er det informasjonen på hjemmesidene som er gjeldende, da disse gjenspeiler avtalen mellom forsikringsselskapet og Norsk Flygerforbund.

Obs: Det er kun adgang til å kjøpe forsikringen de første 30 dagene etter at du har meldt deg inn i Norsk Flygerforbund. Studenter vil ha adgang til å øke forsikringssummen etter fullførte studier og overføring av sitt studentmedlemskap til ordinært medlemskap.

For å kunne kjøpe forsikringen må du:

 • inneha gyldig legeattest Medical Cl 1 ved inntreden i forsikringen eller senere utvidelse jfr. vilkår FPE-570.009-001 punkt 1.
 • være 100 % arbeidsdyktig.
 • være utdannet pilot eller ha påbegynt godkjent trafikkflygerutdannelse.
 • ha meldt deg inn i Norsk Flygerforbund i løpet av de siste 30 dagene.
 • ikke ha fylt 50 år.
 • ikke ha nådd gjeldende pensjonsalder for yrket lisensen gjelder for

Forsikringssummer og pris 2021

2021 Studenter 6 G 12 G 18 G
Forsikringssum 608.106 kroner 608.106 kroner 1.216.212 kroner 1.824.318 kroner

Årspris

2.127 kroner 3.590 kroner 7.012 kroner 10.407 kroner

Oppjustering av forsikringssum

Forsikringssum oppjusteres etter hvor mange år den forsikrede har vært medlem i forbundet som følger:

 • Under 6 måneder – ingen utbetaling (karenstid)
 • 1 år – 20 % av forsikringssum (utbetales f.o.m. 7. måned)
 • 2 år – 40 % av forsikringssum
 • 3 år – 60 % av forsikringssum
 • 4 år – 80 % av forsikringssum
 • F.o.m. 5 år – 100 % av forsikringssum

For medlemmer som har vært omfattet av forsikringen fra før 1.2.2021 gjelder ikke ovennevnt oppjustering av forsikringssum.

Forsikringstilfeller som inntreffer i løpet av de første 6 månedene etter at selskapets ansvar begynte å løpe for det enkelte medlem gir ikke rett til erstatning.

Forsikringssummene reduseres med 10 % hvert år fra du fyller 56 år. Forsikringen opphører når du fyller 65 år.

Det faktureres kvartalsvis.

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring. Vi gjør oppmerksom på det som er skrevet innledningsvis om avvik mellom forsikringsvilkår og informasjonen på hjemmesiden.

Trykk her for å kjøpe forsikringen.

Vedlegg