Medlemsfordeler

Du får en rekke fordeler av å være medlem i Norsk Flygerforbund. For studentfordeler, se her. Vi har også fremforhandlet gode medlemsrabatter, som du kan lese mer om her.

Fordeler for ordinære medlemmer

 • Økt trygghet i arbeidsliv og privatliv ved å være medlem i NF/LO.
 • Fri juridisk bistand. *
 • Eget medlemskort i NF/LO og velkomstpakke.
 • Du får tilgang til svært gode forsikringsordninger:

Norges beste kollektiv innboforsikring koster kun 73 kr. pr. mnd (obligatorisk) og reiseforsikring til kun 91 kr. pr. mnd. Les mer om: LO Favørs forsikringer, innboforsikring og reiseforsikring.

En svært gunstig advokatforsikring. Gratis de første to månedene av medlemskapet for nye medlemmer, og koster deretter kun 71 kr. pr. mnd. (pris for ikke-medlemmer er 350 kr. pr. mnd.). Du får fri tilgang til advokat i privatlivet, og betaler ingen timepris. Ønsker du ikke advokatforsikringen, kan du reservere deg mot denne. Les mer om advokatforsikringen her.

Tilgang til Loss of Licence forsikring. NF er det eneste forbundet som tilbyr denne forsikringen, som leveres av Sparebank1.

 • Svært gode medlemsfordeler gjennom LO Favør lofavor.no.
 • Gratis økonomisk rådgivning i Sparebank1.
 • Medlemskap i ECA og IFALPA med telefonnummer til hjelp dersom du som pilot skulle trenge hjelp i utlandet.
 • Globalt samarbeid om rettigheter og regler
 • NF er det fortrukne forbundet for piloter – dette gir bransjefelleskap.
 • Tilgang til NFs og LOs arrangementer (beercalls, tillitsmannskurs, fagdager og øvrige kurs etc.)
 • Fradragsberettiget fagforeningskontingent
 • Et tillitsvalgtsapparat i ryggen
 • Yrkesfaglig fellesskap
 • LOfavør medlemsfordeler – les mer på www.lofavor.no

*: Vilkår for juridisk bistand:

 • Første måneds kontingent bør være betalt før det gis faglige råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål.
 • NF yter kun saksbehandling i saker som har sin opprinnelse etter en måneds medlemskap og etter at første måneds kontingent er betalt.
 • Det stilles krav om minimum tre måneders medlemskap for å kunne få fri juridisk bistand i individuelle saker.