Medlemskap og kontingent

Studentmedlemskap 
Gratis –  inkludert obligatorisk kollektiv innboforsikring.

Flygerutdannet uten pilotjobb 
199 kr. pr. måned som medlem i Flygerutdannedes Forening. I tillegg kommer forsikringer likt ordinære medlemmer.

Ordinært medlem

510 kr. pr. måned. Kontingenten inkluderer hele fire medlemskap – i NF, LO, ECA og IFALPA.

I tillegg har alle medlemmer Norges beste kollektive innboforsikring til 74 kr. pr. måned (obligatorisk) og reiseforsikring til kun 91 kr. pr. måned. Alle medlemmer har også tilgang til en svært gunstig advokatforsikring til kun 63 kr. pr. måned. Ønsker du ikke advokatforsikringen, kan du reservere deg mot denne.

Pensjonist 
100 kr. pr måned. Kollektiv innboforsikring gjelder for alle som er yngre enn 65 år og som hadde forsikringen ved innmelding.


Det er 3 måneders oppsigelsestid for medlemskap. Ved oppsigelse av medlemskap refunderes ikke innbetalt beløp.