08. mai 2021
Jamming av GPS-signalene kan gi trøbbel for luftfarten. Foto: NASA/Unsplash

GPS-basert veiprising og jamming kan ramme luftfarten og pasientsikkerheten

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Norsk Flygerforbund følger prosessen rundt veiprising nøye.

Tidligere har det vært skissert løsninger basert på bruk av GPS alene. Det er bekymringsfullt, da det er liten tvil om at det vil være attraktivt å unndra seg avgift ved å jamme signalene gjennom ulovlig bruk av små mobile enheter. Disse har gjerne større rekkevidde enn mange tror, og skaper tidvis forstyrrelser for lufttrafikk i lav høyde. Air Traffic Services (ATS)-seksjonen sendte bekymringsmelding om dette til LO og Stortinget i 2019 med hensyn til en eventuell utredning av GPS-basert veiprising i Norge.

SINTEF deler våre bekymringer, og anbefaler å finne løsninger som kombinerer flere teknologier som gjør det vanskeligere å lure seg unna avgift. Det er gode nyheter og råd vi håper politikerne lytter til. Det kan bli kritisk hvis man velger å gå for enkle løsninger som kan bidra til en økt trussel mot sikre og effektive operasjoner. Dette gjelder særlig samfunnskritiske helikoptertjenester, der Luftambulansen er avhengig av GPS-baserte innflyginger til sykehus, baser og andre knutepunkter i hele Norge. Disse prosedyrene er svært viktige for effektiv transport av pasienter. 

Siste nyheter:

14. juli 2021

Innstiller avganger grunnet pilotmangel: - Nærmest en hån

SAS kansellerer nå avganger i Norge på grunn av pilotmangel.

02. juli 2021

- Sosial dumping, subsidiert av norske skattekroner

Norsk Flygerforbund reagerer kraftig på tildelingen av anbudet, hvor DAT vil bruke sitt litauiske datterselskap for å fly statssubsidierte innenriksruter. Nå vil også opposisjonen ta tak i saken.

01. juli 2021

Flyr og våre medlemmer er endelig i lufta

Onsdag var dagen for Flyrs aller første avgang. Samtidig betyr det et virkelig avspark for pilotene organisert i Flyr Pilotforening (FPF).