15. mai 2017

IFALPA Position Paper – Unmanned Aircraft Systems

Skrevet av: Marie Wallentin

Nylig publiserte IFALPA sin posisjon vedrørende ubemannede luftfartøy.

Her tar de opp tre følgende temaer; det generelle standpunkt, kollisjonstrusselen mot sivil luftfart og integrering i felles luftrom. IFALPA legger seg i denne publikasjonen seg nær det siste høringsforslaget vedrørende ubemannet luftfart fra EASA. Det er lik forståelse på flere områder, blant annet krav til opplæring, geofencing (ekskludering av luftrom til droner) og krav til droner som skal bruke kontrollert luftrom. Men stiller generelt høyere krav på de fleste områder. IFALPA setter og spesifikke krav som at en dronepilot ikke kan være PIC for mer enn en drone, og at autonome systemer ikke er modent for integrering og dermed burde foreløpig forbys. Den røde tråden gjennom posisjonen er at droner må tilpasse seg bemannet luftfart, og ikke omvendt. Undertegnede mener posisjonen er ett sunt standpunkt vedrørende integrering av droner, men at den er noe konservativ vedrørende bruk av droner i tilnærmet ubrukt luftrom. Du kan lese hele publikasjonen her: Unmanned Aircraft Systems

Siste nyheter:

14. juli 2021

Innstiller avganger grunnet pilotmangel: - Nærmest en hån

SAS kansellerer nå avganger i Norge på grunn av pilotmangel.

02. juli 2021

- Sosial dumping, subsidiert av norske skattekroner

Norsk Flygerforbund reagerer kraftig på tildelingen av anbudet, hvor DAT vil bruke sitt litauiske datterselskap for å fly statssubsidierte innenriksruter. Nå vil også opposisjonen ta tak i saken.

01. juli 2021

Flyr og våre medlemmer er endelig i lufta

Onsdag var dagen for Flyrs aller første avgang. Samtidig betyr det et virkelig avspark for pilotene organisert i Flyr Pilotforening (FPF).