28. januar 2016

NF går imot flypassasjeravgift

Skrevet av: Sigurd Løkholm

Norsk Flygerforbund  er skeptiske til innføring av en flypassasjeravgift, og har skrevet følgende høringssvar til Skattedirektoratet:

HØRINGSSVAR FLYPASSASJERAVGIFT
Vi viser til Toll- og Avgiftsdirektoratets høringsbrev datert 21. desember 2015, ved-rørende innføring av flypassasjeravgift.
Norsk Flygerforbund er fagorganisasjon for yrkesflygere i Norge. Vi har medlemmer i alle segmenter av norsk luftfart, og representerer flertallet av norske yrkesflygere.
Norsk Flygerforbund er skeptiske til innføring av ytterligere avgifter for en meget konkurranseutsatt og presset flybransje. I dag er lønnsomheten i bransjen svak, og med økte avgifter vil flyselskapene kunne bli tvunget til å redusere rutetilbudet. Reduksjoner i rutetilbudet vil først ramme de minst lønnsomme rutene, og dette vil medføre dårligere reisemuligheter i distriktene.
Norsk Flygerforbund påpeker at flypassasjeravgiften innføres uten at det synes å være foretatt noen konsekvensanalyse. Næringslivet i distriktene vil kunne rammes hardt av redusert rutetilbud.
Luftfarten er som eneste kollektivtilbud i Norge i hovedsak selvfinansiert. Norsk luft-fart bidrar i dag direkte og indirekte med nær 120 000 arbeidsplasser. Mange av disse arbeidsplassene kan stå i fare ved ytterligere press mot bransjens økonomi. NHO Luftfart har anslått at innføring av en flypassasjeravgift på kr 88,- pr flytur (kr 176 t/r) vil kunne sette mellom fire og fem tusen arbeidsplasser på spill.
Klimaeffekten av flypassasjeravgiften er høyst usikker. Publikum og næringsliv kan komme til å endre reisemønster over fra fly til mindre miljøvennlige reisemåter.
På grunn av det internasjonale kvotesystemet kan klimakvoter brukt av norske flyselskaper bli solgt til andre land, og de globale utslippene vil således ikke reduseres. Utslippene kan tvert om øke, ved at kvoter selges utenlands, og reisende innenlands velger kanskje bil eller båt.

Siste nyheter:

14. juli 2021

Innstiller avganger grunnet pilotmangel: - Nærmest en hån

SAS kansellerer nå avganger i Norge på grunn av pilotmangel.

02. juli 2021

- Sosial dumping, subsidiert av norske skattekroner

Norsk Flygerforbund reagerer kraftig på tildelingen av anbudet, hvor DAT vil bruke sitt litauiske datterselskap for å fly statssubsidierte innenriksruter. Nå vil også opposisjonen ta tak i saken.

01. juli 2021

Flyr og våre medlemmer er endelig i lufta

Onsdag var dagen for Flyrs aller første avgang. Samtidig betyr det et virkelig avspark for pilotene organisert i Flyr Pilotforening (FPF).