22. oktober 2012

Nye FTL – en skuffelse

Skrevet av: Harald Roer

Mandag 1.oktober la EASA frem sitt endelig forslag til nye felleseuropeiske arbeidstidsbestemmelser for flygende personell.

– Vi er svært skuffet og oppriktig bekymret for flysikkerheten. Lyspunktet må være at Samferdselsminister Marit Arnstad i etterkant har uttalt at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å lande et fly etter ha vært våkne i 22 timer, sier nestleder i NF, Christian Langvatn, og regner med at myndighetene følger opp dette i den politiske prosessen som bestemmelsene nå skal gjennom før de blir endelig vedtatt i EU på nyåret.Mandatet EASA har jobbet etter har vært tydelig; å utarbeide bestemmelser som er vitenskapelig og medisinsk forankret. Slik har dessverre ikke sluttproduktet som de la frem 1.oktober blitt. EASA har utelatt enkeltelementer fra de vitenskapelige rapportene som foreligger, helt uten faglig bistand og kompetanse, og på den måten stilt seg over vitenskapen.

– Vi er svært skuffet og oppriktig bekymret for flysikkerheten. Vi hadde et håp om at EASA i siste runde skulle snu og legge frem et regelverk som tok mer hensyn til vitenskapen enn hva som var tilfelle da vi så forslaget i andre høringsrunde. Men dessverre har EASA har gått helt motsatt vei og gjort regelverket enda mer liberalt, spesielt i forhold til standby-bestemmelsene, sier nestleder i NF, Christian Langvatn.

– Bestemmelsene strider faktisk på flere punkter også mot Luftfartstilsynets høringssvar i vinter. I praksis betyr det at flysikkerheten gjennom de nye bestemmelsene ikke tilfredsstiller den standarden som Luftfartstilsynet mener er forsvarlig, mener Langvatn.

I forbindelse med presseoppslag etter at EASA la frem det nye regelverket, kom da også Samferdselsminister Marit Arnstad på banen. Til NRK Dagsrevyen uttalte hun at 22-timers våkentid gjennom kombinasjonen av standby og aktiv flytjeneste er vanskelig å forene med et høyt sikkerhetsnivå i luftfarten. Til VG uttalte hun også at målet er at Norge skal ha like høy sikkerhet i luftfarten i fremtiden som i dag: – Da er det uaktuelt at piloter skal lande et fly etter å ha vært våken i 22 timer, sa Arnstad.

– Vi tolker dette som at Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet nå vil ta en aktiv rolle for å få reglene endret i den politiske prosessen som regelverket skal gjennom før det blir vedtatt i EU på nyåret, sier Langvatn. Luftfartstilsynet har også bedt om en uttalelse fra både NF, Norsk Kabinforening, Parat Luftfart og NHO Luftfart, om våre syn på nye FTL. Vi sendte vår uttalelse 11.oktober, og Luftfartstilsynet vil vurdere den sammen med de andre uttalelsene og ta det med seg når medlemslandene i EU/EØS møtes til et felles EASA-møte 24.-25. oktober hvor FTL vil stå på dagsorden.

Se også følgende linker:
– Uttalelse om nye FTL til Luftfartstilsynet (PDF-dokument)

– Felles pressemelding fra NF og Norsk Kabinforening (PDF-dokument)

Mediedekning om nye FTL:
– NRK Dagsrevyen 1.oktober

– VG-nett: http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10054442

– E24: http://e24.no/jobb/europeiske-piloter-mobiliserer-mot-eu-forslag/20281269?view=print

Siste nyheter:

14. juli 2021

Innstiller avganger grunnet pilotmangel: - Nærmest en hån

SAS kansellerer nå avganger i Norge på grunn av pilotmangel.

02. juli 2021

- Sosial dumping, subsidiert av norske skattekroner

Norsk Flygerforbund reagerer kraftig på tildelingen av anbudet, hvor DAT vil bruke sitt litauiske datterselskap for å fly statssubsidierte innenriksruter. Nå vil også opposisjonen ta tak i saken.

01. juli 2021

Flyr og våre medlemmer er endelig i lufta

Onsdag var dagen for Flyrs aller første avgang. Samtidig betyr det et virkelig avspark for pilotene organisert i Flyr Pilotforening (FPF).