16. april 2016

Satellitter, «solstormer» og navigasjon

Skrevet av: NF

NF sendte i begynnelsen av februar inn en klar bekymring over vedtak om å rive Loran C innstallasjoner i Norge.

Luftfarten er og vil bli mer avhengig av satelittnavigering, og slik det er i dag er det ingen back-up eller feilindikasjon foruten radiofyr. Både solstormer og hacking er mistenkt å påvirke nøyaktighet i navigasjon-/timing. Det er gledelig å se at bekymringene er tatt hensyn til, rivingen er stoppet og nye planer legges.

Les mer: Forsvarets Forum

Siste nyheter:

24. september 2021

Ny regjering - ny luftfartspolitikk?

Hva kan vi forvente av norsk samferdselspolitikk de neste fire årene?

20. september 2021

Vulkanutbrudd på La Palma

Men trolig ikke askeskyer over FL250.

10. september 2021

Piloter og mental helse

Alle har en mental helse, og det gjelder i høyeste grad også piloter.