24. mai 2017
Foto: CHC Helikopter Service

Svært gledelig for helikoptersikkerhet offshore

Skrevet av: Katinka Riksfjord Sporsem

Regjeringen offentliggjorde i dag at Norge sier nei til å innføre felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore (HOFO). Dette er svært gledelige nyheter,  sier forbundsleder Yngve Carlsen. 

I en pressemelding i dag sier Samferdselsdepartementet at regjeringen har besluttet at Norge ikke skal innlemme dette regelverket i EØS-avtalen.

Det europeiske helikopterregelverket vil åpne for utenlandske tilsyn, utenlandsk driftstillatelse (AOC) og nye aktører i det norske offshore helikoptermarkedet. Dette vil svekke flysikkerheten på norsk sokkel.

– Det er svært gledelige nyheter. Norsk Flygerforbund har over lang tid jobbet intenst mot innføring av Hofo, og vi er meget godt fornøyd med at regjeringen har lyttet til tunge faglige innspill, og nå sier nei til å innføre regelverket, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Nei til Hofo viktig for flysikkerheten 

Norsk Flygerforbund representerer helikopterpiloter som flyr offshore, og er med sin kompetanse på helikopter en sentral aktør i norsk offshore helikoptersektor.

Carlsen trekker frem det sterke samarbeidet Norsk Flygerforbund har hatt med Industri Energi, LO og andre sentrale aktører i helikoptersektoren  for å forhindre innføringen av Hofo. Dette samarbeidet har hatt en avgjørende betydning for at Hofo ikke innføres.

– Et samlet helikoptermiljø har gitt entydige faglige råd om at innføring av Hofo vil svekke flysikkerheten på norsk sokkel. I tillegg har både helikoptersikkerhetsstudien fra Sintef (HSS3b) og Samferdselsdepartementets egen konsekvensutredning pekt på at Hofo vil svekke sikkerheten. Å opprettholde nasjonal kontroll og tilsyn med helikoptervirksomheten er avgjørende viktig for flysikkerheten. Flysikkerheten er det aller viktigste å ivareta, og denne beslutningen bidrar til det, sier Carlsen.

– Norge har verdens beste helikoptersikkerhet, og vi er svært opptatt av at kunnskap, kompetanse og sikkerhetskultur som er bygd opp over flere tiår gjennom et sterkt trepartssamarbeid nå videreføres. Norsk Flygerforbund vil fortsette å bidra aktivt i dette arbeidet, sier Carlsen.

Les også Fri Fagbevegelses omtale av saken her.

Siste nyheter:

24. september 2021

Ny regjering - ny luftfartspolitikk?

Hva kan vi forvente av norsk samferdselspolitikk de neste fire årene?

20. september 2021

Vulkanutbrudd på La Palma

Men trolig ikke askeskyer over FL250.

10. september 2021

Piloter og mental helse

Alle har en mental helse, og det gjelder i høyeste grad også piloter.