16. juni 2021
Administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid og leder Elin Roverudseter har signert kollektivavtalen.

Flyr og kabinforeningen med tariffavtale

Skrevet av: Norsk Flygerforbund

Flyr og selskapets kabinforening har onsdag signert en tariffavtale som gjelder ut mars 2024. Partene er representert av henholdsvis NHO Luftfart/NHO og Kabinansattes Forbund/LO. Flyrs kabinpersonale blir også en del av selskapets program for overskuddsdeling.

For Flyr innebærer avtalen at selskapet får forutsigbare og gode rammer for å etablere og utvikle selskapet i samarbeid med de ansatte. 

- Det har vært positive og konstruktive forhandlinger, preget av åpenhet, tillit og en felles vilje til å finne løsninger som gjør det mulig å bygge luftfart i Norge for fremtiden basert på direkte og faste ansettelser i alle ledd.  Vi har i alt for mange år vært vitne til en uthuling og omgåelse av den norske modellen i luftfarten gjennom utstrakt flytting av arbeidsplasser til lavkostland, bruk av bemanningsselskaper og utenlandske driftstillatelser. I Flyr skal vi motvirke den trenden, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr.

- Vi starter et flyselskap med blanke ark, som vi ønsker å bygge sammen med alle våre ansatte og foreningene. En viktig byggestein i dette arbeidet er vår modell for overskuddsdeling, som skal omfatte samtlige ansatte i Flyr på like vilkår, ikke bare toppledelsen. Denne modellen er blitt godt mottatt av våre medarbeidere. For oss er dette helt naturlig, vi skal sammen bygge selskapet og da skal vi også dele resultatene av vår felles innsats, fortsetter Wikstrøm Frislid.

Kabinansattes Forbund ser fram til å bidra til å videreutvikle norsk luftfart sammen med Flyr med utgangspunkt i den norske modellen.

- Det har vært gode, konstruktive forhandlinger hvor partene har hatt en uttalt intensjon om å skape en god arbeidsplass og derav en god arbeidsavtale  for de kabinansatte i Flyr. Forhandlingene har nå ført frem til signatur på den første kollektivavtalen for nystiftede Flyr Kabinforening. Vi er glad for at Flyr ønsker å være den aktøren som har tro på norske ansatte som man ønsker å ta godt vare på med norske arbeidslivsmodellen i bunnen. Dette er i så måte en strategi som er etterlengtet i en bransje som har vært preget av tøffe tak for kabinansatte i mange år. Vi ønsker Flyr og deres kabinansatte masse lykke til, sier leder Elin Roverudseter i Kabinansattes Forbund.

Siste nyheter:

14. juli 2021

Innstiller avganger grunnet pilotmangel: - Nærmest en hån

SAS kansellerer nå avganger i Norge på grunn av pilotmangel.

02. juli 2021

- Sosial dumping, subsidiert av norske skattekroner

Norsk Flygerforbund reagerer kraftig på tildelingen av anbudet, hvor DAT vil bruke sitt litauiske datterselskap for å fly statssubsidierte innenriksruter. Nå vil også opposisjonen ta tak i saken.

01. juli 2021

Flyr og våre medlemmer er endelig i lufta

Onsdag var dagen for Flyrs aller første avgang. Samtidig betyr det et virkelig avspark for pilotene organisert i Flyr Pilotforening (FPF).