08. desember 2020

Krever en sosialt ansvarlig luftfart etter korona

Transportministre fra flere europeiske land underskrev tirsdag en felles erklæring hvor de krever at gjenoppbygging av luftfarten etter COVID-19 må være tuftet på sikkerhet, rettferdig konkurranse og sosiale rettigheter for ansatte. Norsk Flygerforbund ber om at den norske regjeringen også støtter opp under initiativet, og gjør det den kan for å forhindre at sosialt uansvarlige flyselskap blir vinnere.

EU-landene Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Portugal går nå sammen for at EU-kommisjonen og øvrige EU-land skal støtte en ambisiøs plan for luftfarten. I erklæringen fra de seks EU-landene legges det vekt på at krisen som følge av Covid-19-pandemien viser noen av luftfartsindustriens store dysfunksjonaliteter.

Dette har oppstått over år som følge av dårlig regulatorisk innsats, stor juridisk uklarhet om gjeldende arbeids-, trygde- og skatterettregler, ulike konkurransevilkår i Europas luftfartsmarked, ulik beskyttelse av arbeidstakere og utilstrekkelig håndheving av regler på nasjonalt nivå.

Alle negative forhold ved luftfarten som har eksistert før krisen må nå gis prioritet, ellers risikerer de å hindre industrien fra å komme forbedret ut av krisen, sier transportministrene i erklæringen.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund er glad for dette initiativet fra sentrale europeiske transportministre.

- Luftfartsindustrien er i en tilstand av høy beredskap på grunn av gjenoppblomstringen av Corona-viruset over hele Europa. Uten dedikert innsats for å støtte og gjenopprette bransjen på en sosialt ansvarlig måte i nær fremtid, står vi overfor varig skade på en næring som leverer kritisk infrastruktur og sysselsetter hundretusenvis av ansatte, sier Carlsen. 

- For at luftfarten skal kunne gjenoppstå og vokse er det ikke tilstrekkelig at vi bare får pandemien under kontroll, men at vi også benytter muligheten til å bygge opp en langsiktig visjon for en sosialt ansvarlig luftfart, uten de eksisterende sosiale svakhetene ved industrien, sier han.

For å løse luftfartsindustriens problemer krever samferdselsministrene bak erklæringen en bedre koordinering mellom europeiske og nasjonale transport- og sosiale myndigheter, og oppfordrer til større juridisk sikkerhet og effektiv håndheving av europeiske og nasjonale regler. De understreker også behovet for å ta opp den sosiale dimensjonen med den kommende revisjonen av EUs lufttjenesteforordning (Reg. 1008/2008).

- Europeiske flyselskap og deres ansatte kan bare konkurrere og komme seg etter krisen hvis vi har et luftfartsmarked fritt for aktører som unngår sosialt regelverk, shopper blant regulatoriske instanser og praktiserer atypiske ansettelsesmodeller, sier Carlsen.

Norsk Flygerforbund håper denne erklæringen får stor støtte - både i Brüssel og i land over hele Europa.

- Vi ber derfor at også om at den norske regjeringen slutter seg til erklæringen, da dette sender et viktig signal til ulike beslutningstakere om å sørge for at det ikke skal være kyniske og sosialt uansvarlige flyselskap som kommer ut av krisen som vinnere, avslutter Carlsen.  

Du finner erklæringen COVID-19 Recovery: Towards Socially Responsible Connectivity vedlagt.

Kontakt for spørsmål og ytterligere informasjon:

Forbundsleder Yngve Carlsen, tlf. 957 14 043

Siste nyheter:

14. juli 2021

Innstiller avganger grunnet pilotmangel: - Nærmest en hån

SAS kansellerer nå avganger i Norge på grunn av pilotmangel.

02. juli 2021

- Sosial dumping, subsidiert av norske skattekroner

Norsk Flygerforbund reagerer kraftig på tildelingen av anbudet, hvor DAT vil bruke sitt litauiske datterselskap for å fly statssubsidierte innenriksruter. Nå vil også opposisjonen ta tak i saken.

01. juli 2021

Flyr og våre medlemmer er endelig i lufta

Onsdag var dagen for Flyrs aller første avgang. Samtidig betyr det et virkelig avspark for pilotene organisert i Flyr Pilotforening (FPF).