20. juni 2018
Foto: John Tollefsen / SBAA

Norsk Flygerforbund og Babcock er enige om avtale for ambulanseflygere

Norsk Flygerforbund og Babcock er enige om en tariffavtale for flygere i ambulanseflytjenesten.

Forhandlingene har vært preget av konstruktiv dialog og et ønske fra begge parter om å komme til enighet.

- Vi håper at avtalen kan være et viktig bidrag til å løse krisen i luftambulansetjenesten, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

- Det viktigste vi har oppnådd gjennom denne avtalen er å bidra til kontinuitet i luftambulansetjenesten, ved at alle ambulanseflygere som ønsker det er sikret fortsatt jobb på samme arbeidssted som de har i dag. Vi har akseptert reduserte lønns- og arbeidsvilkår, og Norsk Flygerforbund har ved å inngå en avtale tatt et betydelig samfunnsansvar for å sikre den livsviktige luftambulansetjenesten, sier Carlsen. 

Tilliten til helsemyndighetene betydelig svekket

- Tilliten til helsemyndighetene er betydelig svekket etter denne prosessen. Til tross for sterke advarsler unnlot helsemyndighetene å sikre overføring av nøkkelpersonell gjennom anbudskriteriene. Den utryggheten som befolkningen, særlig i Nord-Norge, har opplevd som følge av krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått, sier Carlsen. 

- Regjeringen ved helseminister Bent Høie og helsemyndighetene forøvrig har heller ikke tatt noe ansvar for å løse selve årsaken til krisen, som er personellflukten. Regjeringens fremste oppgave er å sikre befolkningens liv og helse, og de har i denne situasjonen ikke tatt det ansvaret de er pålagt, men derimot overlatt til Norsk Flygerforbund og Babcock å rydde opp i en situasjon som utelukkende er skapt på grunn av myndighetenes unnfallenhet. Vi forventer at ansvarlige myndigheter vil gjennomgå anbudsprosessen for å finne ut hvordan denne situasjonen kunne oppstå, og ikke minst for å unngå at man kommer i en tilsvarende situasjon igjen. Det er nå helt avgjørende at tilliten til luftambulansetjenesten blir gjenopprettet, avslutter Carlsen.

Siste nyheter:

24. september 2021

Ny regjering - ny luftfartspolitikk?

Hva kan vi forvente av norsk samferdselspolitikk de neste fire årene?

20. september 2021

Vulkanutbrudd på La Palma

Men trolig ikke askeskyer over FL250.

10. september 2021

Piloter og mental helse

Alle har en mental helse, og det gjelder i høyeste grad også piloter.