16. januar 2019

Pressemelding: Ryanair fortsetter å true sine ansatte

Ryanair fortsetter å true sine ansatte – europeiske flygerforbund avbryter forhandlinger.

2018 var et viktig år for Ryanair og selskapets piloter og kabinansatte, som for første gang inngikk partssamarbeid og reelle forhandlinger. Men samtidig det gjennomføres forhandlinger om tariffavtaler i ulike europeiske land, fortsetter Ryanair å bruke trusler som virkemiddel i forhandlingene. Flere europeiske flygerforbund avbryter nå forhandlinger med selskapet som følge av truslene.

I starten av 2019 har Ryanair, i forhandlinger med kabinansattes forbund i Spania, truet med å stenge to baser på Kanariøyene hvis ikke forbundet signerer en tariffavtale med selskapet innen 18. januar. Lignede trusler og ultimatum ble fremsatt overfor flere flygerforbund i fjor. Dette undergraver fullstendig europeiske piloters tiltro til Ryanair.

- Dette er uakseptabel oppførsel fra Ryanair, hvor selskapet ser bort fra enhver normal form for partssamarbeid og spilleregler for forhandlinger. Å true med å stenge baser og nedskalere selskapets virksomhet ser vi på som ufine trusler for å presse Ryanairs ansatte til å underkaste seg det selskapet dikterer, sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund.

- Det kjøres en knallhard linje om at de ansatte bare må gjøre som selskapet sier, og akseptere avtaler, uten å kunne være uenige eller inngå i reelle forhandlinger, og uten rett til å bruke kampmiddel som streik. Dette står i grell kontrast til selskapets egne påstander om at de vil etablere positive partsforhold til både piloter og kabinansatte, sier Carlsen.

Etter at Ryanair-piloter streiket i Tyskland og Nederland i 2018 stengte Ryanair basene i Eindhoven og Bremen, og nedskalerte virksomheten ved en annen base i Tyskland.

Flygerforbundet i Nederland (VNV) stevnet Ryanair for retten for å få prøvd saken om tvangsflytting av flygende personell som resultat av basestengning. Retten slo fast at Ryanair ikke kunne redegjøre for nødvendigheten av å flytte crew og at beslutningen om å stenge baser så ut til å være en gjengjeldelse for streiken.

I fjor mottok også 300 piloter og kabinansatte i Dublin varsel om oppsigelse, med trusler om at de ville flyttes til Polen eller få kontraktene sine avsluttet. Selskapet stengte også baser i Marseille i Frankrike og i Billund og København i Danmark i et forsøk på å unngå fagforeninger og unngå forpliktelser i lokal arbeidslovgivning. I desember 2017 truet også Ryanair med å innføre sanksjoner mot piloter på Dublin-basen dersom de ble med i fagforeninger. Dette viser at Ryanair dessverre har en historie med dårlig oppførsel overfor sine ansatte.

- Ryanair hevder at det er kommersielle årsaker til at baser stenges og nedskaleres. Men som hollandsk rett slår fast så har ikke selskapet gitt overbevisende bevis som understøtter deres påstand. Det er også påfallende at når uenigheter knyttet til arbeidsforhold har blitt løst, så forsvinner også truslene om å stenge baser, sier Carlsen.

- At Ryanair ikke vil samarbeide med fagforeninger eller følge spilleregler i arbeidslivet kan bli en betydelig destabliserende faktor for både selskapet og europeisk luftfart i 2019. Nå er det på tide at Ryanair – og selskapets eiere – vurderer hvorvidt aggressive trusler om å stenge baser samsvarer med selskapets påstander om at de ønsker å etablere positive relasjoner til fagforeninger, og å opprettholde partssamarbeid og bevare arbeidsplasser. Etter vårt syn er det Ryanair nå gjør både kontraproduktivt og lite bærekraftig, avslutter Carlsen.

 For spørsmål og ytterligere informasjon, kontakt:

Jack Netskar, 1. nestleder Norsk Flygerforbund og Excecutive Vice President Professional & Government Affairs i IFALPA (Det internasjonale flygerforbundet), tlf. 902 86 768

Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær Norsk Flygerforbund, tlf. 920 55 311

Siste nyheter:

14. juli 2021

Innstiller avganger grunnet pilotmangel: - Nærmest en hån

SAS kansellerer nå avganger i Norge på grunn av pilotmangel.

02. juli 2021

- Sosial dumping, subsidiert av norske skattekroner

Norsk Flygerforbund reagerer kraftig på tildelingen av anbudet, hvor DAT vil bruke sitt litauiske datterselskap for å fly statssubsidierte innenriksruter. Nå vil også opposisjonen ta tak i saken.

01. juli 2021

Flyr og våre medlemmer er endelig i lufta

Onsdag var dagen for Flyrs aller første avgang. Samtidig betyr det et virkelig avspark for pilotene organisert i Flyr Pilotforening (FPF).