Fremtidens luftfart etter koronapandemien

  • Dato: 17. august 2021
  • Tidspunkt: 11:00
  • Sted: Arendalsuka

LO Luftfart og Norsk Flygerforbund inviterer til debatt om fremtidens luftfart etter pandemien.

Luftfart er en av Norges viktigste næringer, som sørger for et helhetlig transporttilbud, og for bosetting, arbeidsplasser og næringsliv over hele landet.  Samtidig er luftfart den bransjen som er hardest rammet av koronapandemien. Myndighetspålagte smittevernrestriksjoner satte luftfarten bakken over natten, og titusenvis av ansatte ble arbeidsledige og permitterte.

Hvordan ser fremtiden for norsk og internasjonal luftfart ut etter koronapandemien, og hvilke ambisjoner har politikere og aktører i bransjen for luftfarten? Våren 2022 skal det legges frem en stortingsmelding med en nasjonal luftfartsstrategi. Hva må til for å utvikle næringen videre, og hva bør denne stortingsmeldingen inneholde?

Krisen har vist mange av luftfartens dysfunksjonaliteter, og fremveksten av lavprisselskaper som vil sko seg mens de etablerte flyselskapene ligger nede med brukket rygg er foruroligende. Hvordan får vi bukt med selskapsmodeller som baserer seg på atypiske ansettelsesforhold, utstrakt bruk av innleie og bidrar til urettferdig konkurranse? Hvordan kommer vi ut av krisen med en bedre og velfungerende luftfart, hvor vi har rettet opp i de eksisterende skjevhetene som har preget bransjen i alt for lang tid, slik at luftfarten etter koronapandemien funderes på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft?

Politikere, bransjen og fagbevegelsen møtes til debatt under Arendalsuka   

  • Anders Tyvand, statssekretær Samferdselsdepartementet
  • Sverre Myrli, samferdselspolitisk talsperson Arbeiderpartiet
  • Yngve Carlsen, forbundsleder, Norsk Flygerforbund
  • Tonje Wikstrøm Frislid, administrende direktør, Flyr
  • Stein Nilsen, administrerende direktør, Widerøe
  • Kjetil Håbjørg, Norgessjef i SAS