• Norsk Flygerforbund

    For en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig luftfart med gode arbeidsvilkår.

    Bli medlem Medlemskap

Vi utvikler luftfarten

Norsk Flygerforbund (NF) er en arbeidstakerorganisasjon for yrkesflygere i Norge. Vi sørger for trygge og gode arbeidsforhold, og er en aktiv pådriver for å sikre gode rammevilkår for luftfarten. NF har betydelig luftfartsfaglig ekspertise innen en rekke felt, og utøver påvirkning gjennom vårt nasjonale, europeiske og globale nettverk.

Vi jobber aktivt og tett med både bransjen og myndigheter for å sikre en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig luftfart.

Nyheter

Pilot’s Best Practices for the Prevention of Runway Excursions
21. mai 2022

Pilot’s Best Practices for the Prevention of Runway Excursions

ECA lanserte i januar 2022 et posisjonsnotat på Runway Excursions med gode råd og anbefalinger til piloter. Vi anbefaler å ta en titt.

Les posisjonsnotatet her!


IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre
20. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Two-way Communications between the Flight Crew and the Operator and their Operations Centre


IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident
19. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - oppdatering - definition of accident and serious incident

Du kan laste ned og lese posisjonsnotatet fra IFALPAs egen hjemmeside.

NF mener

Vi deltar aktivt i det politiske ordskiftet, og vi deltar i høringsrunder som berører arbeidshverdagen til våre medlemmer. Her kan du lese våre høringsutspill, og lese mer om vårt politiske arbeid.

Hva skjer?

30.

mai