• Norsk Flygerforbund

    For en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig luftfart med gode arbeidsvilkår.

    Bli medlem Medlemskap

Vi utvikler luftfarten

Norsk Flygerforbund (NF) er en arbeidstakerorganisasjon for yrkesflygere i Norge. Vi sørger for trygge og gode arbeidsforhold, og er en aktiv pådriver for å sikre gode rammevilkår for luftfarten. NF har betydelig luftfartsfaglig ekspertise innen en rekke felt, og utøver påvirkning gjennom vårt nasjonale, europeiske og globale nettverk.

Vi jobber aktivt og tett med både bransjen og myndigheter for å sikre en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig luftfart.

Nyheter

Ny regjering - ny luftfartspolitikk?
24. september 2021

Ny regjering - ny luftfartspolitikk?

Hva kan vi forvente av norsk samferdselspolitikk de neste fire årene?


Vulkanutbrudd på La Palma
20. september 2021

Vulkanutbrudd på La Palma

Men trolig ikke askeskyer over FL250.


Piloter og mental helse
10. september 2021

Piloter og mental helse

Alle har en mental helse, og det gjelder i høyeste grad også piloter. 

NF mener

Vi deltar aktivt i det politiske ordskiftet, og vi deltar i høringsrunder som berører arbeidshverdagen til våre medlemmer. Her kan du lese våre høringsutspill, og lese mer om vårt politiske arbeid.

Hva skjer?

15.

okt

Arbeidsrettsseminaret for tillitsvalgte 2021

  • Sted: Mer informasjon kommer.

1.

nov

Flyoperativt Forum 2021

  • Sted: Gardermoen