• Norsk Flygerforbund

    For en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig luftfart med gode arbeidsvilkår.

    Bli medlem Medlemskap

Vi utvikler luftfarten

Norsk Flygerforbund (NF) er en arbeidstakerorganisasjon for yrkesflygere i Norge. Vi sørger for trygge og gode arbeidsforhold, og er en aktiv pådriver for å sikre gode rammevilkår for luftfarten. NF har betydelig luftfartsfaglig ekspertise innen en rekke felt, og utøver påvirkning gjennom vårt nasjonale, europeiske og globale nettverk.

Vi jobber aktivt og tett med både bransjen og myndigheter for å sikre en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig luftfart.

Nyheter

02. desember 2022

Møte i FPWG i Ottawa

Female Pilot Working Group (FPWG) har hatt sitt andre fysiske møte i Ottawa, Canada siden oppstarten på kvinnedagen i 2019.  Norsk Flygerforbund er representert med Synnøve Egeness Lilleli og Anita Pryme Hystad. 


26. november 2022

Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.


18. november 2022

LOs Luftfartskonferanse: Sosial bærekraft på agendaen!

Sosial bærekraft og strengere tilsyn var blant sakene på agendaen da samferdselsministeren, LO-lederen og flytoppene i de norske selskapene deltok på LOs Luftfartskonferanse 15. november. 

NF mener

Vi deltar aktivt i det politiske ordskiftet, og vi deltar i høringsrunder som berører arbeidshverdagen til våre medlemmer. Her kan du lese våre høringsutspill, og lese mer om vårt politiske arbeid.

Hva skjer?

6.

des

Forbundsstyremøte

  • Sted: Luftfartens Hus

19.

jan

Forbundstyremøte 23. januar 23

  • Tidspunkt: 10.00 - 16.00
    Sted: Luftfartens hus