• Norsk Flygerforbund

    For en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig luftfart med gode arbeidsvilkår.

    Bli medlem Medlemskap

Vi utvikler luftfarten

Norsk Flygerforbund (NF) er en arbeidstakerorganisasjon for yrkesflygere i Norge. Vi sørger for trygge og gode arbeidsforhold, og er en aktiv pådriver for å sikre gode rammevilkår for luftfarten. NF har betydelig luftfartsfaglig ekspertise innen en rekke felt, og utøver påvirkning gjennom vårt nasjonale, europeiske og globale nettverk.

Vi jobber aktivt og tett med både bransjen og myndigheter for å sikre en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig luftfart.

Nyheter

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data
06. mai 2022

IFALPA posisjonsnotat - Streaming of Flight Data


Gratulerer med dagen til alle arbeidere!
01. mai 2022

Gratulerer med dagen til alle arbeidere!

Forbundsleder Yngve Carlsen holder appell 1.mai.

Du kan se den her.


IFALPA safety bulletin - Space Weather Advisories
22. april 2022

IFALPA safety bulletin - Space Weather Advisories

NF mener

Vi deltar aktivt i det politiske ordskiftet, og vi deltar i høringsrunder som berører arbeidshverdagen til våre medlemmer. Her kan du lese våre høringsutspill, og lese mer om vårt politiske arbeid.

Hva skjer?

30.

mai